Eğitimin içeriği ve yayınlandığı YouTube kanal linki için tıklayın

Bu ders kapsamında;

-Dünya’da ve Türkiye’de önemli endüstri bitkilerinin ekim alanı, üretim, verim durumu ve ticareti

-Önemli endüstri bitkilerinin temel yetiştirme teknikleri ve kullanım alanları

-Endüstri bitkilerinin enerji bitkisi olarak kullanım olanakları konuları üzerinde durulacaktır.