Eğitimin içeriği ve yayınlandığı YouTube kanal linki için tıklayın

SUNUMUN KAPSAMI

TOPRAK NEDİR

TOPRAĞIN ÖNEMİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK YÖNETİMİ (STY)

STY GÖSTERGELERİ

STY İLKELERİ

TOPRAK KALİTESİ

TOPRAK SAĞLIĞI

 

 

TARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK YÖNETİMİ

Toprak, bir gramında milyonlarca mikroorganizma için barınak ve besin kaynağı, çayır, mera ve orman, tahıl, sebze, meyve, bağ bahçe, endüstri bitkileri gibi özel kültür bitkilerinin yetişme ortamı, suyun deposu ve süzgeci, atık ve artık ayrıştırıcı, ekolojik döngülerin ana istasyonlarından biri, doğal gaz, petrol, jeotermal enerji, taban suları gibi doğal kaynakların ambarı, toplumsal alt yapı ve konut temeli.

Ülke ekonomisinde son derece önemli rol oynayan yer altı servetlerimizin kaynağı, bitkisel ürünlerin (yüzde 78) ve doğal ilaçların üretim fabrikası, ölümün sessizliğini ebedileştiren istirahat yeridir.

Dolayısı ile toprak; ekonomik, çevresel ve sosyal değer olarak hesaplanamaz, paha biçilemez değere sahiptir.

Yenilenebilir bir kaynak olmayan topraklara ilişkin olarak FAO tarafından gerçekleştirilen tahminlere göre, dünyadaki toprakların üçte biri erozyon, betonlaşma, sıkışma, tuzluluk, topraktaki organik ve besleyici maddelerin azalması, kirlilik gibi sürdürülebilir olmayan arazi yönetim uygulamaları yüzünden verimsizleşmektedir.

Artan nüfusu besleyebilmek ve ileride bir beslenme sorunu ile karşılaşmamak için topraklarımızın sürdürülebilir yönetim sistemleri ile değerlendirilmesi ve tarımsal üretimin de belirli bir düzeyde ve sürekli olarak arttırılması bir zorunluluktur.

Tarımsal üretimin zaman içerisinde azalmadan devam ettirilebilmesinin önündeki en önemli tehditlerin başında toprağın üretkenlik fonksiyonun azalmasına neden olan bozulma olayları gelmektedir.

Birleşmiş Milletler yoksulluk ve açlığı ortadan kaldırmak ve karasal ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımını teşvik etmek için Sürdürülebilir Toprak Yönetimine İlişkin Küresel İlkeler Sözleşmesi hazırlanmıştır.

Amaçlanan ise uzun vadeli programlar ile toprakları koruma konusunda bilinç oluşturma ve mevcut toprak koruma politikalarını güçlendirmektir.

Özetle, toprakların korunması, tarım ve gıdanın sürdürülebilir kılınması için devlet, çiftçi, sanayici, tüketici, sivil toplum kuruluşları, herkes sorumluluğunu bilmeli ve gelecek için toprağa sahip çıkmalıdır.