Eğitimin içeriği ve yayınlandığı YouTube kanal linki için tıklayın

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Dünyada ve ülkemizde son zamanlarda tıbbi ve aromatik bitkilerin endüstriyel kullanımı ile bu bitkilere olan talep hızla artmaktadır.  Bu grup bitkilerin ilaç ve gıda sanayinde kullanılmaları, son yıllarda yaygınlaşan tamamlayıcı tıp uygulamalarında yer almaları, alternatif ekim nöbeti sistemleri içerisine alınabilecek potansiyel bitkiler olmaları, yeni kullanım alanlarının bulunması ve doğal ürünlere olan talebin artması bu bitkilerin kullanım hacmini artırmaktadır.

Bu sunumda tıbbi ve aromatik bitkilerin önemi ve ülkemiz açısından geleceği hakkında bilgiler verilecektir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanım alanları, ülkemizin bu konudaki bitki çeşitliliği, tıbbi ve aromatik bitkilerde ürün eldesi, ekonomisi, bölgemizde yetiştirilebilecek tıbbi ve aromatik bitkiler ile üniversitemizde yürütülen çalışmalar ele alınarak bu konu ile ilgili bir bakış açısı oluşturulacaktır.