Eğitimde; sürdürülebilir tarım anlayışı ve bu anlayışı benimseyen tarım sistemleri anlatılacak ve söz konusu sistemlerin dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimi üzerinde durulacaktır.

Zoom Kayıt Linki