Toprak kirliliğinin tanımı ve nedenleri
Toprak kirliliğinin insan ve çevreye etkileri
Toprak kirliliğinin önlenmesi

Su kirliliğinin tanımı ve nedenleri
Su kirliliğinin insan ve çevreye etkileri
Su kirliliğinin önlenmesi