Temel Finansal Tablolar Dersinin İçeriği

  • Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları
  • Temel Muhasebe Eşitliği
  • Temel Finansal Tablolar:
    • Bilanço
    • Gelir Tablosu