KONULAR:

Tarımsal işletmelerde planlama prensipleri
Tarımsal Üretimde gelir, gider analizi
Tarımda üretim maliyetlerinin hesaplanması
Tarımsal Ürünlerin Pazarlanması
Pazarlama hizmetleri ve masrafları
Sözleşmeli üretim mevzuatı, çeşitleri
Tarımsal Ürün Piyasaları