Bu sunumda, geçmişten günümüze sulama tekniklerindeki gelişmelere yer verilecek ve günümüzde gittikçe yaygınlaşan basınçlı sulama yöntemleri (yağmurlama ve damla) konularında özet bilgiler verilecektir. Bu yöntemlerin gerektirdiği sistem unsurlarındaki yaygın hatalar irdelenecektir. Sulama zamanının planlanması (Ne zaman? Ne kadar miktarda su?) konularında pratik bilgiler verilecektir.