Eğitimin amacı: Konu ile ilgilenenleri; silajın önemi, silo çeşitleri, silaj yapımında kullanılan bitkiler, söz konusu bitkilerin kimyasal ve mikrobiyolojik yapıları, hasadı, soldurulması, parçalanması, katkı maddeleri ile zenginleştirilmesi, siloların doldurulması, sıkıştırılması, kapatılması, aerobik stabilite, silaj hijyeni ve silajların hayvan beslemede kullanımı gibi konularda bilgilendirmektir.