Bu eğitimin amacı, işletmelerin saha satış personelinin veya sıcak satışta çalışan satış elemanlarının ya da bu alanda kariyer hedefleyen kişilerin satışta başarılı olmaları için gereken satış tekniklerini öğretmek ve becerilerini arttırmaktır.