Bu dersin amacı, işletmelerin pazarlama işiyle meşgul olan çalışanların pazarlama yönetimine ilişkin bilgi düzeyini arttırarak, pazarlamayı bütüncül bir perspektiften yönetmelerini ve işletmelerinin pazarlama yönetimini çok daha etkili ve başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamaktır.