Ders İçeriği:

İşletmenin temel finansal tablolarının tam olarak anlaşılması

Finansal tabloları etkileyen faktörlerin anlaşılarak finansal tabloların yorumlanması

Finansal analizde kullanılan tekniklerin öğrenilmesi (Karşılaştırmalı Analiz, Trend Analizi, Dikey Yüzde Analizi, Oran Analizi)

İşletmeye ait finansal tablo bilgileri arasında anlamlı ilişkilerin kurulabilmesi

Yapılan analizlere dayanarak hesapların yorumlanması ve anlamlı sonuçlar çıkartılması