Konu Başlıkları:

 • İpekböcekçiliğinin tarihçesi ve önemi
 • Dünyada ve Türkiye’de ipekböcekçiliğinin genel durumu
 • İpekböcekçiliği yetiştiriciliğinde kadının rolü ve önemi
 • İpeğin kullanım alanları
 • Anadolu’da ipekböcekçiliğinin tarihsel gelişimi
 • Sektördeki mevcut durum
 • Yaş koza ve ham ipek üretimi ve tüketimi
 • Yaş koza ve ham ipek üretiminde verim ve kalitenin arttırılabilmesi için öneriler
 • Koza verim ve kalitesine etkili faktörler
 • İpekböceğinin gelişimi , Genç ve olgun dönemde besleme ve teknik uygulamalar
 • Askı dönemi ve koza hasadı
 • Dut yetiştiriciliği