EĞİTİMİN AMACI: İncir yetiştiriciliğinde verimlilik ve meyve kalitesine etki eden faktörler hakkında bilgi verilmesidir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

İncirin çiçek yapısı ve döllenme biyolojisi,

İleklemede başarıyı etkileyen faktörler,

Kaliteli ilek meyvesinin özellikleri

İlekleme ne zaman  ve nasıl yapılmalıdır,

İlek yoğunluğu ve ilekleme sıklığının meyve tutumuna etkisi,

İleklemenin meyve kalitesi üzerine etkileri

EĞİTİM SONUNDA ELDE EDİLECEK KAZANIMLAR:

İncirin çiçek yapısı ve döllenme biyolojisini hakkında bilgi edinmek,

Kaliteli ilek meyvesinin özellikleri öğrenmek

İleklemenin neden yapıldığı hakkında bilgi sahibi olmak,

İleklemenin nasıl yapılacağını öğrenmek,

İleklemenin meyve kalitesine etkilerini öğrenmek,

İleklemenin meyve tutumu ve verimlilik üzerine etkisi hakkında bilgi sahibi olmak,