EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Girişimcilik, ilgili kavramlar ve girişimcilik türleri
 • Başarılı girişimcilerin özelikleri ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi
 • Dünya ve Türkiye örnekleriyle girişimcilikteki başarı ve başarısızlık faktörleri
 • İş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri
 • Pazar ve pazarlama araştırması
 • Teknik araştırmalar
 • Finansal Araştırmalar
 • Yasal yapı araştırması
 • Örgütsel araştırma
 • Girişimi oluşturma kararı ve kesin projenin hazırlanması
 • Girişimin yönetilmesinde temel işletmecilik fonksiyonları
 • Girişimcilere yönelik destekler
 • İş planının yazılması ve etkin sunumu

EĞİTİM SONUNDA ELDE EDİLECEK KAZANIMLAR

 • Başarılı bir girişim kurmaya motive olma
 • İş fikri oluşturmayı öğrenme
 • Başarılı bir girişimin kurulması için genel çevre analizlerinin nasıl yapılacağını öğrenme
 • Pazar araştırması yapmayı ve pazarlama planı hazırlamayı öğrenme
 • Teknik araştırmaları yapmayı ve üretim planı hazırlamayı öğrenme
 • Yasal araştırmaları yapmayı ve işletmenin yasal yapısını oluşturmayı öğrenme
 • Örgütsel araştırmayı yapmayı ve işletmenin örgütsel ve yönetim yapısını oluşturmayı öğrenme
 • Finansal araştırma yapmayı ve finansal planı hazırlamayı öğrenme
 • Girişimcilere verilen KOSGEB teşviklerini bilme ve bunlardan yararlanmayı öğrenme

Girişimcilik planının hazırlanmasını ve sunumunu öğrenme