EĞİTİMİN AMACI: Ceviz yetiştiriciliğine yeni  başlayacak üreticiler için bir yol haritası çizmek ve başarılı  bir yetiştiriciliğin bileşenleri  hakkında bilgiler verilmesidir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

Cevizin iklim ve toprak istekleri

Cevizde çeşit seçimi

Cevizin çiçek yapısı ve döllenme biyolojisi,

Cevizde fidan üretimi

Cevizde fidan dikimi ve bahçe kurulması

Cevizde budama ve terbiye

Cevizde sulama ve gübreleme

Ceviz bahçelerinde karşılaşın sorunlar ve çözüm önerileri

Cevizde hasat kriterleri

EĞİTİM SONUNDA ELDE EDİLECEK KAZANIMLAR:

Cevizde çeşit seçiminin önemi öğrenir,

Ekolojik faktörlerin ceviz yetiştiriciliğinde önemini kavrar,

Cevizde meyve tutumuna etkili faktörler hakkında bilgi edinir,

Cevizin çoğaltılması ile ilgili bilgi edinir,

Cevizde dikim aralıklarının belirlenmesindeki temel kriterleri öğrenir,

Ceviz bahçelerindeki uygulanacak budama yöntemleri hakkında bilgi edinir,

Ceviz bahçelerinde sulama ve gübreleme uygulamalarının önemini öğrenir,

Ceviz bahçelerinde görülen önemli hasatalık ve zararlıları hakkında bilgi edinir,

Hasat zamanının belirlenmesi ile ilgili bilgi edinir,