Dersin içeriği

  • Meralarımızda ot verimi ve kalitesini artırmak amacıyla yapılabilecek ıslah yöntemleri
  • Meralarda yapılan zamansız ve ağır otlamalar, hatalı otlatmaların sonuçları
  • Otlatma mevsimi
  • Meralarımızdaki sorunlar ve bunlar için çözüm önerileri
  • Farklı mera alanlarında yapılan ıslah çalışmaları sonrasında meraların genel görünümündeki değişim
  • Meralarda ıslah sonrası mera durumunun korunması