Eğitimin Amacı

Katılımcıların, aile işletmelerinin yönetim ve kurumsallaşma süreçlerine dönük teorik ve uygulama içerikli bilgi edinmelerini sağlamak.

Aile işletmesi yapısı içinde görev almakta olan girişimcilerin, profesyonellerin, aile ile ilişkilerini yeniden gözden geçirmelerini sağlamak ve aile-iş yapısını daha iyi kavramalarına yardımcı olmak.

Eğitime katılan ve henüz kurumsallaşma sürecini başlatmamış işletmelerin,  kurumsallaşma yönünde adım atmalarını sağlayacak perspektif geliştirmek.

Aile işletmesi statüsünde girişim başlatma kararı almış kişilere, aile işletmesi dinamikleri hakkında farkındalık kazandırmak.

Belirli bir büyüklüğe ulaşmış aile işletmelerinde faaliyet gösteren aile üyeleri ve profesyonellerin, mevcut örgütsel yapıyı sorgulayan bir bakış açısı geliştirmesini sağlamak.