• BURSA TB E-AKADEMİ’NİN GÜNDEMİ “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI” OLDU
  • ÖZER MATLI: “İŞLETMELERİN DEVAMLILIĞI SÜRDÜRÜLEBİLİR PLANLAMA İLE MÜMKÜN”

 

İhtiyaçların her geçen gün artmasına karşın kaynakların hızla tükendiği günümüzde sürdürülebilirliğin önemine dikkat çeken, Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güray Salihoğlu, yaşanabilir bir dünya için doğal kaynakların akılcı ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde korunması gerektiğini vurguladı.

Sürdürülebilirlik konusunda toplumda farkındalığı artırmak amacıyla çalışmalar yürüten Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) tarafından, gelişim platformu olarak hayata geçirilen Bursa TB E-Akademi’de sürdürülebilirlik odaklı eğitim serisi başladı. Zoom platformu üzerinden çevrimiçi düzenlenen ilk eğitimde “Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” ele alındı. Bursa TB Proje ve İş Geliştirme Sorumlusu Serhat İlseven’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen eğitimin konuğu Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güray Salihoğlu oldu.

İnsanlığın tek çaresi sürdürülebilir gelecek

Gelişen ve değişen dünya düzeninde, ekonomik ve teknolojik gelişim ile birlikte ihtiyaçların da arttığını ancak buna karşın sınırlı kaynakların hızla tüketilmeye devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Salihoğlu, sürdürülebilirlik kavramının çıkış noktasının çevre sorunlarının önüne geçebilme ve ekosistemin korunması arzusu olduğunu dile getirdi. Eşitlikçi ve adil kavramlarının sürdürülebilirliğin özünde yer alması, üzerinde düşünülmesi gereken kavramlar olduğunu ifade eden Salihoğlu, “Zira insanlığın devamının tek çaresi sürdürülebilir bir gelecekten, sürdürülebilirlik ise arz ve talebin dengeli olduğu, kaynakların adil ve eşit kullanıldığı bir sistemden geçmektedir” dedi.

Çevre odaklı kalkınma planı

Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemine vurgu yapan Prof. Dr. Güray Salihoğlu, sürdürülebilir kalkınmanın, günümüz ihtiyaçlarını karşılarken, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da karşılayabilecek bir yöntem olduğunu ifade etti. Sürdürülebilir kalkınma bileşenlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan üç boyutlu bir yaklaşım olarak ele alındığını kaydeden Salihoğlu, “Bu yaklaşım, ekonomik, sosyal ve çevresel faktörleri dengeli bir şekilde ele alırken, çevresel kalkınma en temel modeldir. Çevresel kalkınma olmadan diğer kalkınma modellerinden söz edilemez. Dolayısıyla yaşanabilir bir dünya için doğal kaynaklarımızın kullanımına özen göstermemiz, havayı, suyu ve toprağı gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde korumamız ve sahip çıkmamız gerekiyor” diye konuştu. Prof. Dr. Güray Salihoğlu konuk olduğu program soru-cevap bölümüyle devam etti.

“İşletmelerin devamlılığı sürdürülebilir olmaktan geçiyor”

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, sürdürülebilirlik kavramının günümüzde çok daha önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi. Bursa TB olarak toplumun ve işletmelerin dikkatini bu konuya çekmek istediklerini vurgulayan Başkan Matlı, “Doğal kaynakların hızla tükenmesi ve çevresel sorunların artması, işletmelerin devamlılığı için sürdürülebilir şekilde faaliyet göstermelerini zorunlu hale getirmektedir. Bu nedenle, şirketlerin faaliyetlerini planlama aşamasında sürdürülebilirlik kavramını dikkate alarak, kaynakları verimli kullanması, çevreye duyarlı olması ve toplumsal faydaya katkı sağlaması, gelecekteki başarıları için büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik eğitimleri devam edecek

Bursa TB E-Akademi’de sürdürülebilir odaklı eğitim serisi 27 Nisan Perşembe günü “Kurumsal Sürdürülebilirlik ve İş Hayatında Sürdürülebilir Yaklaşım” eğitimi ile devam edecek. Tamamen ücretsiz olan eğitim ve sertifika programlarından yararlanmak isteyen katılımcılar başvurularını, www.bursatbeakademi.com adresi üzerinden gerçekleştirebilirler.