Eakademi ile üniversite – sanayi işbirliğinde tarım sektöründe faaliyet gösteren üyelere, KOBİ’lere ve üreticilere teknoloji odaklı gelişen yeni dünya düzeninde rekabet gücü katacak online eğitimler ücretsiz olarak verilecektir.