Yeni nesil borsacılık anlayışı olan Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) sistemi ile; elektronik ürün senetleri ve vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin yapılarak tarım müstahsilleri ve tüketicilere sağlıklı, uygun ve gerçekçi fiyattan işlem yapılan, etkin bir uluslararası elektronik platform yaratmak ve gerek tarım sektörünün gerekse ülkemiz ekonomisinin istikrarlı büyümesine destek olarak şeffaf, kayıt altına alınmış tarım piyasaları oluşturmak hedeflenmektedir.

Bu kapsamda; 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 14.30’da Bursa Ticaret Borsası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek “Lisanslı Depoculuk, ELÜS ve TÜRİB Tanıtım Toplantısı”na davetlisiniz.

Toprak Mahsulleri Ofisi, TÜRİB, Ziraat Bankası ve İK Tarım Üssü yetkililerinin konuşmacı olarak katılacağı toplantıda, “Lisanslı Depoculuk ve Hasat Dönemi Planları, Ürün Borsacılığı ve TÜRİB ELÜS Piyasası İşleyişi ve İşlem Esasları, Çiftçiye Sağlanan Finansman İmkânları, Tarım Sektöründeki İç ve Dış Gelişmeler ile Önümüzdeki Döneme İlişkin Değerlendirmeler” konu başlıkları anlatılacak olup, katılımlarınızı bekleriz.