Türkiye`de Ticaret Borsaları 5174 Sayılı Kanun çerçevesinde; borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tescil ve ilanıyla ilgilenmek üzere kurulan kamu tüzel kişiliğe sahip kurumlardır.

Ticaret Borsaları, T.C. Ticaret Bakanlığı’na bağlı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ülkemizde 181 ticaret ve sanayi odası, 57 ticaret odası, 12 sanayi odası, 2 deniz ticaret odası olmak üzere toplam 252 oda ile 113 ticaret borsası bulunmaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği toplam 365 oda ve borsanın üst birliğidir.

Ticaret Borsaları, kotasyonuna dâhil ürünlerin alıcılarını ve satıcılarını bir araya getirerek ürün fiyatlarında serbest rekabet ortamının oluşmasını sağlar ve ürünlerin borsada oluşan fiyatlarını; tespit, tescil ve ilanı işlerini gerçekleştirmektedir.

Ayrıca Ticaret Borsaları; müstahsilden alınan ve borsaya tescil ettirilen zirai ürünlerde %4 olan stopaj oranını %2’ye, hayvansal ürünlerde %2 olan stopaj oranını %1’e indirerek, mükelleflere %50 stopaj avantajı sağlamaktadır.

Ticaret Borsalarına üye olmak ve işlem yaptırmak kanuni bir zorunluluk olup, kotasyona dâhil maddelerin alım ve satım işlemini yapan tüm işletmelerin, faaliyet gösterdiği yerin Ticaret Borsası`na üye olmaları gerekmektedir.

Ülkemizde ticaret borsalarının gelişimine paralel olarak Bursa Ticaret Borsası, 11 Eylül 1924 tarihinde “Bursa Zahire Borsası” adı altında resmi olarak kurulmuştur.

Canlı hayvan, zeytin-zeytinyağı, yaş sebze ve meyve, hububat, unlu mamuller, koza, ipek ve çeşitli gıda maddelerinin kotasyonuna tabi olduğu Bursa Ticaret Borsası, bugün 1000’i aşkın üyesiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

Türkiye`de tarımında devrim olarak nitelendirilen Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın A grubu hissedarları arasında yer alan Bursa Ticaret Borsası aynı zamanda, 1961 yılında Strazburg merkezli olarak kurulan ve bugün 12 ülkeden 38 ticaret borsasını bir araya getiren uluslararası platform olan Avrupa Ticaret Borsaları Birliği (European Commodities Exchange) üyesi ‘ilk ve tek’ Türk borsasıdır.

2022 yılında tescil işlem hacmi bir önceki yıla göre yüzde 110 artışla 17 milyar lirayı aşan Bursa Ticaret Borsası, kent ve ülke ekonomisine yön veren önemli dinamiklerden biridir.