Bir ülkenin gelişmesi, refah seviyesinin artması ve Dünya ile rekabet edebilmesinin yolu hiç kuşkusuz ki kaliteli eğitimden geçmektedir. Buna bağlı olarak gerçekleşebilecek ekonomik kalkınma da ancak nitelikli, iyi eğitim almış, yetişmiş insan gücüne bağlıdır.

Bursa Ticaret Borsası olarak biz de online eğitim projemiz olan ‘bursatbeakademi’ e-platform sitesi ile iş yapış şekillerinin değiştiği günümüz dünyasında, üyelerimizin, üreticilerimizin, girişimcilerimizin ve öğrencilerimizin kurumsal, ticari ve bireysel yaşamlarında; bugünün en iyisi, geleceğin lider kuruluşları arasında yer almalarına katkı sağlamak için ticarette dönüşüm atağı başlattık.

‘bursatbeakademi’ kapsamında düzenlenecek çevrimiçi eğitimler, workshoplar, atölyeler ve etkinlikler ile de iş dünyamızın mevcut iş süreçlerinin verimini artıracak yetkinlikleri ve günümüz teknolojileri ile donatılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Girişimcilik ekosistemi içerisinde ‘gelişim platformu’ olarak hazırladığımız platformumuzu, işletmelerimizi yeni dönemin ihtiyaçlarına göre dizayn etmesine imkân tanıyacak ve girişimcilik yönlerini geliştirecek ücretsiz eğitim faaliyetleri ile şekillendirdik.

Ülkeler arasında girişimciliğin ana unsur haline geldiği günümüzde başlıca amacımız, öncelikli olarak tarım sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizi, girişimcilerimizi ve üreticilerimizi global oyuncu haline getirmek, yeni gelişmeleri, trendleri takip ederek küresel ölçekte rekabet güçlerini artırmak ve dolayısıyla kent ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.

Mesleki ve kurumsal gelişimi odağına alarak zengin eğitim içerikleriyle donattığımız dijital platformumuzu iş dünyamızın hizmetine sunmaktan son derece memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyor; tüm üyelerimizi, girişimcilerimizi, üreticilerimizi, öğrencilerimizi ‘bursatbeakademi’ de yer alacak programlardan yararlanmaya davet ediyoruz.

Özer MATLI
 Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi